Obec Cidlina

Kraj Vysočina

 

Zahájení adventu v Cidlině a mikulášská nadílka dětem i dospělým

    Adventní čtyřtýdenní období jsme zahájili i v Cidlině a to společným setkáním občanů i přátel naší obce, v neděli 2. prosince 2018. Sešli jsme se v podvečer u velkého adventního věnce na návsi. Zde pronesl milé slovo starosta obce Libor Veselý a popřál všem hlavně pohodový advent. Při rozsvícení betlému a vánočního stromu bohužel chyběl pan farář, který se nedostavil z důvodů velké ledovky na silnici. Zdeněk Máca zatroubil na trubku vánoční písně a koledy. Nová byla v naší obci i adventní výzdoba a to na návsi u kříže – sáně se svíčkami a také v obecní zahradě, kde se objevil krásný sněhulák. O veškerou krásnou výzdobu v obci se opět postarala paní Jana Šteflíčková, velký adventní věnec na návsi upletly místní ženy.

Tradiční obchůzka Mikuláše a jeho společníků, čerta a anděla se konala i v maličké Cidlině. Svatý Mikuláš, v doprovodu dvou čertů a dvou andělů, nás navštívil již v neděli 2. prosince 2018 v podvečer ve společenském domě. Mikuláš si s sebou přinesl tlustou „Knihu hříchů a ctností“, ze které postupně každému dítěti četl o jeho neposlušnostech, ale i o dobrých vlastnostech a schopnostech. Děti pak postupně vysvětlovaly Mikuláši i čertům, jestli opravdu zlobily nebo zda byly hodné. Některé dětí přidaly i pěknou básničku nebo písničku a ty o si nemohly vzpomenout nebo žádnou neuměly, musely dělat dřepy, aby si nadílku Mikuláše pořádně zasloužily. Andělé nakonec obdarovali všechny přítomné dospělé vánočním stromečkem s čokoládovými bonbóny. Děti si zase odnášely plné tašky s mikulášskými dobrotami. Nechybělo ani občerstvení a vánoční punč pro děti i dospělé.

 Související fotogalerie >>ZDE<<

Události v obci